Käivitus digitaalne meremeeste infosüsteem

03. jaanuar 2022 Autor: Kädi Avik

01. novembril 2021 oli meie meeskonnal põhjust tähistada, sest Transpordiamet võttis avalikult kasutusele uue Meremeeste infosüsteemi, mis on arendatud AgileWorks’i poolt.

Seni Transpordiameti diplomeerimisosakonna poolt kasutusel olnud Meremeeste Register kattis ära küll esmavajadused meremeeste dokumentide hoiustamiseks ning uute dokumentide lisamiseks, kuid olemasolev süsteem ei võimaldanud meremeestel endil oma dokumentidele ligi pääseda ning kogu meremeeste dokumentide taotlemise protsess käis kohapeal büroos ametnike kaudu. Kuna dokumentide taotlemisega seonduvalt pidi meremees büroos kohapeal käima vähemalt kahel korral (dokumentide taotluse esitamisel ja hiljem järgi tulemisel), siis hinnanguliselt oli ühe dokumendi taotlemiseks tehtav ajakulu vähemalt 60 minutit. Arvestades, et iga-aastaselt menetletakse diplomeerimise osakonnas üle 1000 dokumendi, siis mugavama taotluse võimaluse loomine meremeestele oli üks Transpordiameti suuri eesmärke. Nii kuulutatigi 2019.aasta lõpul välja rahvusvaheline riigihange uue ja kaasaaegse meremeeste infosüsteemi arendamiseks, milles osutusime parimaks pakkujaks.

Projekt kestis kokku 11 kuud ja oli täis põnevaid väljakutseid kogu arendusmeeskonnale. Lühikese ajaga valmis väga mahukas ning paindlik menetluskeskkond, kuhu koondub ülevaatlik meremehe merendusalane portfoolio ja mis teisalt on igapäeva töövahendiks diplomeerimisosakonna ametnikele. Lihtsustatult öeldes on Meremeeste infosüsteemi näol tegemist justkui meremeeste CV-online’iga, kuhu koondub kokku kõik meremehega seonduv töö- ja kvalifikatsiooni puudutav informatsioon.

Projekti käigus teostasime detailanalüüsi, prototüüpisime ja disainisime kasutajaliidese, arendasime välja kogu süsteemi funktsionaalsuse ja migreerisime vanast süsteemist andmed uude.

Arenduse poolelt pakkus väljakutseid liidestuste arv muude süsteemidega. Loodud süsteem on liidestatud üle X-tee Rahvastikuregistriga, Isikut tõendavate dokumentide registriga, Eesti Hariduse Infosüsteemiga, TARA-ga ning Andmejälgijaga. Üle X-tee on võimaldatud päringute tegemine ka teises suunas, meremeeste infosüsteemi.

Projekti lõpptulemusena valmis kaasaaegne ja kasutajasõbralik iseteeninduskeskkond, mis võimaldab meremeestel taotleda uusi dokumente, saada ülevaade enda olemasolevatest pädevustunnistustest, kinnituslehtedest, tervisetõenditest, praktikatest, koolitustest ning merendusalase hariduse andmetest.

Transpordiameti ametnike jaoks muudab valminud süsteem menetlusprotsessi oluliselt kergemini jälgitavaks. Lisaks aitab uus süsteem hoida kokku ametnike aega, mis võimaldab dokumendid väljastada varasemast lühema ajaga.

Süsteemis on olulisteks osapoolteks ka toetavad rollid väljaspool Transpordiametit. Arstidele on võimaldatud ülevaade ning tervisetõendite sisestamine süsteemi. Lisaks loodi meremeeste tervisetõendite ühtse süsteemi puudumise tõttu ka tervisetõendi kehtivuse kontrolli võimalus. Mehitusteenuse pakkujal, kaptenil ning reederil on võimalik süsteemi sisestada praktikaid, kinnitada meremehe sisestatud praktikaid ning saada ülevaade praktikatest. Mereõppeasutuse esindajal on võimalik meremehele sisestada koolituste tulemusi ning teha ka mass-sisestusi eksami protokolli alusel. Sellega kaob ära palju paberitööd kuna andmed saab sisestada otse põhisüsteemi.

Meremeeste infosüsteemiga saab tutvuda aadressil: https://meremees.transpordiamet.ee/.

Loe ka Transpordiamet meediakajastust: Ajakiri Veeteede Teataja. 2021 Nr 4.

Kasutatud tehnoloogiad

Front

HTML5/CSS, TypeScript, Bootstrap, Vue.js

Back

ASP Net Core, C#

Andmebaas

PostgreSQL

Muu tehnoloogia

IdentityServer 4, Docker, Marten, OpenAPI/NSwag, Rebus, Serilog, TARA