Agiilne Tarkvaraarendus

Oleme tarkvaraarendusettevõte, kelle põhirõhk on kvaliteedil, mitte kvantiteedil. Meiega on tagatud tarkvara turvalisus ja jätkusuutlikkus. Olles agiilsed, tarnime me tulemusi keskmisest kiiremini.

Teenused

Tarkvaraarendus

Valmiva tarkvara oluliseks nõudeks on vastavus kliendi vajadustele antud hetkel. Ettevõtjatena teame, et ärilised vajadused on pidevas muutumises. Seetõttu arendame tarkvara agiilselt: tervitame vajalikke muudatusi; tarkvaraarendus ja projektijuhtimine on läbi keskkondade jälgitav; koostöö on paindlik, proaktiivne, efektiivne, kiire.

Koodi ülevaatus

Teostame lähtekoodi ülevaatust kliendi olemasolevale või ka pooleli olevale tarkvarale, et tuvastada võimalikke kvaliteedi- ja turvalisuse probleeme ning anda parimat nõu või tagada nende likvideerimine. Vaatame ka, kui jätkusuutlik tarkvara on, kas seda on võimalik vajadusel teistel arendajatel edasi arendada või muuta. Konfidentsiaalsus on garanteeritud.

Konsultatsioon

Sul on tooteidee, kuid vajad sellele tarkvaraarendaja professionaalset tagasisidet? Soovid nõu, kuidas arendajaga kokkuleppeid sõlmida ja mida kindlasti mitte teha? Vajad tarkvara, mis suurendaks tootlikkust ja vähendaks kulusid? Soovid teist arvamust vanale koodibaasile, hinnapakkumisele või arenduslepingule? Küsi julgelt!

Disain

Pakume tarkvara terviklahendust, mille üheks osaks on disain. Põhjalik ja läbimõeldud kasutajakogemus ning kasutajaliidese disain on üheks oluliseks osaks arendusest.

client photo

Jan Lagast, Managing Partner Participium, idmanager

Otsisin ühele meie võtmetootele arendajaid Belgiast ja Eestist. Distantsilt tunduvad kõik arendajad sarnased, kuid üheks olulisimaid faktoriks tarkvaraarendaja valiku juures oli mulle see, et suudetaks äriliselt kaasa mõelda ja ideest aru saada. Enamik ettevõtteid rääkisid vaid iseendast, kuid AgileWorks mõistis koheselt minu äriideed ning täna, olles tarkvara kätte saanud, võin öelda, et minu algne idee on tõepoolest edukalt ellu viidud.

format_quote
client photo

Silva Lill, PLM Grupp Rootsi haru turundusjuht

AgileWorks’i poolt kasututav agiilne lähenemine tähendab, et kogu arendus-protsess on kliendi jaoks läbipaistev, jälgitav ning samal ajal arvestab kliendi ärilisi vajadusi. Need on põhjused, miks meie koostöö on seni olnud edukas.

format_quote
client photo

Olev Tehver, Taddy OÜ tegevjuht

Meie koostöö AgileWorksiga oli sujuv. Arendusmeeskond tegi oma tööd professionaalselt ja kiirelt ning nad mõistsid meie kui kliendi soove ja ärivajadusi. AgileWorksi tarkvaraarendajate puhul meeldis meile pidev kommunikatsioon, mis aitas üksteisest paremini aru saada ja edukalt lõpptulemuseni jõuda. Kui on vaja luua efektiivset ja kvaliteetset tarkvara ning soov kaasa rääkida oma toote arendamises, on AgileWorks tarkvaraarenduse meeskond selleks ideaalne partner.

format_quote
client photo

Toomas Mattson, Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

Meile meeldib AgileWorks’i paindlikkus – selle asemel, et öelda, et midagi ei saa teha, mõtleb meeskond probleemide lahendamiseks välja uusi võimalusi. AgileWorks esindab teistsugust töökultuuri.

format_quote

Arendusprotsess

person - Arendaja
person - Klient

Idee

Kliendil tekib idee soovitud tootest. Idee arutatakse läbi juhtivarendajaga.

Kasutuslugude koostamine

 • Toote kõik sel hetkel teada olevad funktsionaalsused pannakse kirja kasutuslugudena ehk kuidas ja mis eesmärgil kasutaja funktsionaalsust kasutada saab.
 • Kasutuslugudele antakse arendaja poolt hinnang. Siiski jäetakse vabadus projekti jooksul kasutuslugusid muuta, lisada või ära jätta.
 • Ühtlasi valitakse algavasse arendustsüklisse teostamiseks välja esmavajalikud funktsioonid.

Arendustsükkel

Teostatakse arendustsüklisse valitud kasutuslood. Kliendil on pidev ülevaade (koosolekud, Pivotal, Skype) alustatud, alustamata ja lõpetatud töödest. Kliendi soovitud muudatused teostatakse jooksvalt.

Tsüklilise arenduse eeliseks on see, et klient saab juba tsükli lõpus kätte kasutatava toote osa.

Arendustsükli lõpp

Vaadatakse üle eelmises tsüklis tehtud tööd ja valitakse uued kasutuslood järgmisesse tsüklisse, mis võetakse töösse. Kordub sama tegevus.

Teine arendustsükkel

Teises arendustsüklis täiendatakse esimeses tsüklis valminud toodet uute funktsionaalsustega (valitud kasutuslood).

Kliendil on pidev ülevaade (Koosolekud, Pivotal, Skype) alustatud, alustamata ja lõpetatud töödest. Kliendi soovitud muudatused teostatakse jooksvalt.

Klient saab kätte veelgi rohkemate funktsionaalsustega kasutatava toote.

Visioonile vastav toode

Arenduse lõppedes saab klient kätte visioonile vastava toote.

Või...

Jätk

..sageli soovib klient tootearendusega jätkata, lisades oma esialgsele visioonile uusi ideid ja funktsionaalsusi.

Uued funktsionaalsused

Olemasolevale tootele saab lisada uusi funktsionaalsusi.

Agiilne arendus

Kõrge tootlikkus

Agiilne arendus on efektiivne, kvaliteetne ja kiire. Kõige olulisem on kliendi rahulolu. See eeldab kliendi eesmärkidele vastava tarkvara tarnimist, tehes seda kvaliteetselt ja võimalikult sageli. Klient saab iga paari nädala tagant kätte osa kasutatavat tarkvara ilma, et peaks ära ootama kogu tarkvara valmimist.

Paindlikkus

Kliendi visioon vajalikust tarkvarast võib aja jooksul muutuda vastavalt äri edenemisele. Tervitame vajalikke muudatusi ka tarkvara arendamise faasis. Selleks, et saaksime olla paindlikud, eelistame me projekti algusfaasis kogu mahtu, tähtaega ja eelarvet mitte liiga rangelt ära fikseerida. Vajadusel saame need kokku leppida, kuid see võib takistada arenduse paindlikkust.

Kiirus

Kui asjaga on kiire, siis agiilne arendus sobib ideaalselt. Ideefaasist kuni esimese osa tarneni on võimalik jõuda vaid paari nädalaga. Iga tarnitud osa tarkvarast saab iseseisvalt kasutada ning panna juba tulu teenima. Keskmiselt tarnime tarkvara 30-40% kiiremini kui traditsiooniliste arendusmeetoditega arendavad ettevõtted.

Pidev ülevaade ja tagasiside

Kui kohtumine ei ole võimalik, pole vahemaa takistuseks. Skype ja veebipõhine projektihalduskeskkond võimaldavad kliendil arendustsükleid planeerida, arendusel regulaarselt silma peal hoida, tulemusi testida ning tagasisidet anda.

Lühikesed arendustsüklid

Tarnime tarkvara sageli ehk lühikeste arendustsüklite kaupa, mis üldjuhul on paari nädala pikkused. Iga tarnega saab klient kasutatava osa tarkvarast. Tsüklite kaupa arendus annab kliendile ühtlasi suurepärase võimaluse teha uusi otsuseid selle kohta, mida järgmistes tsüklites muuta või lisada.

Minimaalsed riskid

Meie edu peamiseks mõõdupuuks on kvaliteetne, turvariskideta ja töötav tarkvara. Kui koodi on piisavalt testitud ja kvaliteetselt arendatud, on see jätkusuutlik ning vajadusel edasiarendatav kasvõi teiste sama valdkonna arendajate poolt.

Meie võtmetugevused

Intelligentne otsing
Protsesside automatiseerimine
Pilveteenused
E-õpe
Digitaalne identiteet ja digitaalallkirjad
Logistika- ja transpordisüsteemid
Oleme teostanud projekte suurtele era- ja riigiettevõtetele Eestis, Skandinaavias, Belgias, Keenias ja ka mujal maailmas. Kõik meie teostatud projektid on tänaseni aktiivselt kasutuses.

Tehtud tööd

Card image cap
Elron

Elroni piletimüügisüsteemi arendus ja haldus. Süsteem võimaldab osta pileteid nii veebist kui ka offline’s rongist (PDA seadmest). Pakub ka raportite loomise võimalust. Kasutatud tehnoloogiad: ASP.NET MVC, WinCE.

Card image cap
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Elektroonilise veoselehe platvormi loomine nii tahvli- kui mobiilirakendusena.

Card image cap
PLM Group

PLM Grupi teenuste arendus ja haldus.

Card image cap
Rahandusministeerium

Avaandmete süsteemi Riigipilv arendus, et võimaldada läbipaistvust ja ligipääsu andmetele kohalike omavalitsuste eelarvetele ja kulutustele.

Card image cap
Tartu Ülikooli Kliinikum

Microsoft Outlook plugina loomine ja integreerimine dokumendihaldussüsteemiga, et võimalikult kompaktselt ja süsteemselt salvestada e-maile ja lisatud dokumente.

AgileWorks’i omanikest juhtivarendajad on igapäevaselt arendusprojektidesse kaasatud. Olles ühtlasi ettevõtte omanikud, on nende huvi projektide õnnestumisse garanteeritud. Omades ettevõtluskogemust suudame projektides äriliselt kaasa mõelda. Vahel oleme kaasatud juba äriplaani väljakujunemise faasis.

Meeskond

38 kg kohviube kulub aastas
30 kg banaane sööme kuus
9 aastat vana on ettevõte
21 on meid kokku

Meeskonda iseloomustab

 • Multifunktsionaalsus
 • Pidev areng
 • Meeskonnatöö
 • Agiilsete praktikate järgimine
 • Kogemused
 • Muutustele reageerimine
 • Tulemustele orienteeritus
AW image
AW image

Väärtused

 • Agiilsus
 • Vastutustundlikkus
 • Kaasavus
 • Paindlikkus
 • Kiirus
 • Läbipaistvus
 • Kirglikkus
 • Põhjalikkus

Hindame inimesi ja nendevahelist suhtlust rohkem kui protsesse ja arendusvahendeid

Hindame töötavat tarkvara rohkem kui kõikehõlmavat dokumentatsiooni

Hindame koostööd kliendiga rohkem kui läbirääkimisi lepingute üle

Hindame reageerimist muutunud oludele rohkem kui algse plaani järgimist

AW image

Kontakt

contact image Mariell Saar Büroojuht
contact image Arni Leibovitš Juhtivarendaja / Juhatuse liige
contact image Karel Golberg Juhtivarendaja / Juhatuse liige
contact image Mariell Saar Büroojuht
contact image Arni Leibovitš Juhtivarendaja / Juhatuse liige
contact image Karel Golberg Juhtivarendaja / Juhatuse liige

Erika 14, Tallinn, Arsenali Keskus II korrus Tule sissepääs nr 2 juurde, mis asub A-korpuse sildi juures (kõrval Kalamaja Pagar). Sisenemiseks kasuta fonolukku (nr 204). Edasi tulge trepist üles ja üle katuse viitade järgi.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 503 7594 Email: info@agileworks.eu
Amazon logo
Linux logo
Dotnet logo
Sql logo
Windows logo
Microsoft logo
Apple logo
Node.JS logo
Java logo
Azure logo
Android logo
Postgre logo
HTML CSS logo
Docker logo
Python logo