Suvepraktika 2024

Tallinn Periood: juuli - august 2024 2024. aastaks on kandideerimine lõppenud
Suvepraktika

Meiega liigud ainult edasi

Hüppelaud IT-maailma

Positiivse koostöö korral oleme huvitatud ka edasisest koostööst ning pakume võimalust jätkata meie tiimis.

ImgAltITSummerInternship1

1:1 mentorlus

Praktikaprogrammi jooksul juhendab Sind kogenud mentor, kes annab vahetut ja konstruktiivset tagasisidet.

ImgAltITSummerInternship2

Väärt praktiline kogemus

Praktikaprogramm annab Sulle tugeva praktilise põhja, mis toetab Sind edasisel karjääriteel.

ImgAltITSummerInternship3
Praktikapakkumised

Ootame kandideerima järgnevatele positsioonidele

Õpid tundma tarkvaraarenduse põhialuseid ning metoodikaid. Saad praktilise kogemuse, kuidas analüüsida ja mõista tarkvarasüsteemi nõudeid ning kuidas neid ka tõhusalt rakendada. Samuti areneb Sinu oskus mõista kasutuslugusid, mis aitavad planeerida ja struktureerida tarkvara funktsionaalsust vastavalt klientide vajadustele. Töö käigus õpid ka dokumenteerima tehtud tööd.
Õpid tundma erinevaid testimismeetodeid, -tehnikaid ja -tööriistu. Õpid mõistma testide automatiseerimise põhimustreid ning saad praktilise kogemuse nii manuaalse testimisega kui ka tarkvara automaattestimisega.
Õpid mõistma erinevaid analüüsi meetodeid, tehnikaid ja tööriistu. Saad praktilise kogemuse, kuidas kirjeldada ja mõista kasutuslugusid, mis aitavad kaardistada tarkvara funktsionaalsust ärinõuete alusel. Samuti arendad oma oskusi kasutada erinevaid tarkvarasid, mis toetavad analüüsi tegevusi, ning omandad kogemuse andmete visualiseerimise ja esitamise alal. Lisaks saad praktilise kogemuse andmekvaliteedi hindamisel ning suhtlemisel äri- ja IT-meeskonnaga.
Tutvustame Sulle kasutajakogemuse ja digitaalse disaini põhitõdesid ning aitame Sul arendada analüütilisi oskusi digitaalsete toodete kujundamisel. Koos meie sõbraliku arendusmeeskonnaga töötades omandad väärtuslikku tehnilist arusaama. Kasutame Figma prototüüpimistarkvara, et luua interaktiivseid prototüüpe, võimaldades kasutuskogemuse testimist ja täiustamist. Lisaks saad proovida oma loodud disaini Front-endi koodi viimist, et süvendada arusaama veebi komponentidest ja praktilistest väljakutsetest.

Ootused praktikandile

  • Huvi IT valdkonna vastu. Sind paelub IT valdkond, oled kursis viimaste erialaste uudiste ja trendidega.
  • Hea tehniline taip ning teoreetilised teadmised. Praktika on mõeldud eelkõige bakalaureuse või magistriõppe tudengitele, kellel on eelnevalt teoreetilised teadmised omandatud vähemalt algtasemel.
  • Meeskonnas töötamise oskus. Sul on valmisolek töötada meeskonnas ning näed seda kui edukuse võtit.
  • Soov erialaseks arenguks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks. Sul on soov ennast pidevalt arendada ning otsid selleks aktiivselt võimalusi.
ImgAltITSummerInternship4
Praktikaprogramm

Praktika jooksul valmib päris tarkvaralahendus

Suvepraktikal puutud kokku tarkvaraarendusprotsessiga algusest lõpuni ning näed, milline näeb välja agiilne arendus.

ImgAltITSummerInternship5

Saad ülevaate, kuidas jaotuvad tööülesanded erinevate rollide vahel.

ImgAltITSummerInternship6

Võtame fookusesse Sinu isikliku erialase arengu.

ImgAltITSummerInternship7
Tagasiside

Meie praktika läbinud ning AgileWorksis jätkanud

Jakob
Noorem-tarkvaraarendaja

Suvepraktika AgileWorksis oli minu jaoks hea sissejuhatus arendaja ellu päris ettevõttes. Praktika andis mulle parema arusaama meeskonnatöö põhimõtetest ning võimaluse neid praktiliselt igapäevatöös rakendada. Kiirele arengule aitasid kaasa kogenud mentorid kui ka teised praktikandid. Kaheliikmelistes tiimides töötamine võimaldas mul õppida programmeerimist erinevatest vaatenurkadest. Praktika vältel sain hea kogemuse ka kliendiga suhtlemisest ning ettekujutuse projektijuhi tööst. Samuti sai praktika käigus selgeks, et arendaja ameti juures on kogemuste ja tarkustega samal kohal korralik pealehakkamine.

Georg-Kevin
Tarkvara testija

Minu jaoks oli AgileWorksi suvepraktika väga positiivne kogemus. Sain esimeste nädalate jooksul hakata enda teadmisi ja oskusi täiendama päris projektide peal, mis tekitas tunde nagu oleks juba osa ettevõttest ja andis kõvasti motivatsiooni juurde. Koos teiste praktikantidega asusime samal ajal looma ettevõttesisest rakendust, millel oli reaalne kasu meie ettevõttele ja sain esimest korda aimu, kuidas projektid saavad alguse ja milline näeb välja agiilne tarkvara arendus. Soovitan AgileWorksi suvepraktikat kõigile, kellele meeldib väikese ja ühtehoidva meeskonnaga õppida ja saavutada lühikese ajaga väga palju.

Heiko
Noorem-tarkvaraarendaja

Praktika juunior arendajana oli minu jaoks igati positiivne kogemus. Miskipärast arvasin, et hakkan praktika ajal tegema väikeseid eraldiseisvaid ülesandeid, mis ei annaks mulle päris elulist kogemust. Minu üllatuseks saime koos teiste praktikantidega rakenduse täiesti nullist arendada, mis andis meile ettekujutuse igapäeva tööst ning sundis meid töötama meeskonnana. Positiivne oli ka, et meile anti palju vabadust teha vigu ehk mentorid ei olnud seal, et meie kätt hoida, vaid hoopis vajadusel aidata ning õigele teele suunata. Pärast praktika lõpetamist tunnen end palju enesekindlamalt koodi kirjutamisel ja lugemisel, kuid sain ka aru, kui palju on veel õppida.

Liis
UI/UX disainer

UI/UX praktika oli minu jaoks väga meeldiv ja õpetlik. Mu mentor oli igati toetav, pakkudes põhjalikku tagasisidet ning julgustades mind proovima erinevaid lahendusi, mille käigus sain avastada oma loomingulist potentsiaali. Praktika jooksul osalesin suuremahulise projekti arendamises koos teiste praktikantidega. Projekti käigus oli meil võimalus suhelda ka kliendiga, mis andis võimaluse kliendi tagasisidet protsessis rakendada. See oli suurepärane kogemus, mis aitas mul arendada mitte ainult oma tehnilisi oskusi, vaid ka suhtlus- ja koostöövõimeid. AgileWorksi praktika andis mulle kindlustunnet jätkata oma teekonda UI/UX disainerina.

Thomas
Noorem-tarkvaraarendaja

Olen väga tänulik oma mentoritele, kes alati julgustasid mind küsimusi esitama ja tehnoloogilisi teemasid arutama. Nende toetusel sain ma praktika jooksul pidevalt tagasisidet oma koodile, mis oli mulle suureks abiks programmeerijana. Selline kogemus oli minu jaoks eriti väärtuslik, sest varasemalt polnud mul isiklike või kooliprojektide raames võimalust saada nii põhjalikke soovitusi oma koodile, mis aitaks mul avastada ja tugevdada oma nõrki külgi. Praktika käigus sain töötada koos sõbraliku ja pädeva tiimiga, ning soovitaks seda kogemust ka teistele, kes otsivad võimalusi oma oskuste laiendamiseks ja uute väljakutsete leidmiseks.

Teekond suvepraktikani

Kandideerimisprotsess

Avalduse esitamine

Esita meile oma CV ja/või motivatsioonikiri. Täpsema info ja kandideerimisvormi leiad allpool.

1

Testtöö

Näita meile oma loovust ning erialaseid teadmiseid ja oskuseid.

2

Vestlus

Selleks, et teineteisega paremini tuttavaks saada, kutsume Sind eduka testtöö lahendamise järgselt vestlusele.

3

Otsus

Eduka testtöö, vestluse ja meeskonda sobivuse korral esitame pakkumise liituda meie suvepraktika programmiga.

4
Kontakt

Kandideeri

Kandideerimine AgileWorksi 2024. aasta suvepraktikale on lõppenud. Kandideerida saad taas 2025. aasta kevadel.

Maarit Rei
Personalispetsialist
+372 5381 1684 maarit.rei@agileworks.eu